ALVA

Opikko kustantaa ja myy Hannele Ikäheimon kehittämää ALVA-materiaalia, joka on tarkoitettu kouluille ja koulutusorganisaatioille. ALVA osoittaa oppilaan perusopetuksen keskeisten sisältöjen osaamistason ja mahdolliset aukkokohdat. Alva sisältää myös harjoitusmateriaalin, jonka avulla puutekohtia voi harjoitella. ALVA antaa tietoa sekä oppilaalle että opettajalle.

ALVA on tarkoitettu käytettäväksi peruskoulun loppuvaiheessa 8-,9- ja 10-luokilla ja 2.asteen koulutuksen alkuvaiheessa. ALVAa voidaan käyttää myös s2-oppilaiden kanssa. 

ALVA on saatavana sekä paperisena että sähköisenä, sekä suomenkielisenä että ruotsinkielisenä. 

ALVAa myydään sekä yksittäiselle koulutusorganisaatiolle omaan käyttöön tai kunnalle kaikkien kouluorganisaatioiden käyttöön. ALVAn hinta vaihtelee oppilasmäärän mukaan (yksittäinen koulu/ kuntakäyttöoikeus).  ALVA myydään kertamaksulla oppilaitokselle. Oppilaitos saa oikeuden kopioida teosta omaan käyttöönsä.

Pyydä tarjous  opikko@opikko.fi

Anhållan om offert: opikko@opikko.fi

Helmi-liiketalousopistossa on aloitettu kehittämishanke, joka pohjautuu opiskelijoiden alkukartoitukseen ALVAlla.

Väliraportti 1:

https://www.liiketalousopisto.fi/web/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/Matemaattiset_valmiudet_valiraportti_0614.pdf

 

Väliraportti 2:

https://www.liiketalousopisto.fi/web/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/Matemaattiset_valmiudet_valiraportti_II_0914.pdf

ALVA suomen kielinen

ALVA på svenska