Koulutuksia

Opikko tarjoaa asiantuntevaa ja monipuolista pedagogista toiminnallisen matematiikan koulutusta opetushenkilöstölle. Koulutuksessa vaihtelevat teoria, tutkimustieto ja konkreettinen käytäntö osallistaen yhdessä tekemään ja keskustelemaan. Koulutuksessa käytetään matematiikan toimintavälineitä käsitteen ymmärryksen ja ajattelun tukena. Koulutus antaa osallistujille varmuutta välineiden käyttöön oman opetuksen tukena. Koulutuksissa on esillä on sekä hankittavia välineitä, että itsetehtäviä välineitä.

Koulutusta voidaan toteuttaa verkossa Teams-ympäristössä esim. iltapäiväkoulutuksina.

Tarjoamme tilauskoulutuksia eri teemoista sekä yksittäisinä päivinä tai pidempinä koulutuskokonaisuuksina. Koulutusten sisällöt suunnitellaan vastaamaan aina tilaajan tarpeita. Kunnan tai kaupungin tilatessa koulutusta opetusalan työntekijöille, suunnitellaan kokonaisuus vastaamaan kunnan/ kaupungin/ oppilaitoksen tarpeita ja mahdollistaen opetushenkilöstölle oman pidempikestoisen kouluttautumisen.

Koulutuksista kerätään koulutuspalautteet ja ne toimitetaan koulutuksen tilaajalle.

Koulutusteemoja ovat esim:

Matemaatiikkaminäkuva, itsetunto ja motivaatio
Sanalliset tehtävät, matematiikan kielentäminen ja selkokieli
Looginen päättely ja ajattelun taidot
Pelit ja pelaaminen opetuksen tukena ”Hei me pelataan ja opitaan”
Matematiikan keskeiset sisällöt toiminnallisesti varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
Matematiikan keskeiset sisällöt toiminnallisesti luokilla 1-2
Matematiikan keskeiset sisällöt toiminnallisesti luokilla 3-4
Matematiikan keskeiset sisällöt toiminnallisesti luokilla 5-6
Mittaa ja ymmärrä mittayksikkömuunnokset
Matematiikan taitojen kartoittaminen ja korjaava opetus
Koodaus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
Koodaus alkuopetuksessa
Koodaus luokilla 3-6
ALVA -Ammattilaskennan valmiudet kartoitusmateriaali ja korjaavaopetus
Tuhat tapaa tehdä lukualueella 0-10
Tuhat tapaa tehdä lukualueella 0-20
Tuhat tapaa tehdä lukualueella 0-100

Ilmoittaudu opetushenkilöstölle sunnattuun koulutukseen:
https://www.chydenius.fi/fi/kasvatustieteet/taydennyskoulutus/matikkaa-ymmartaen