Mikä Opikko on?

Opikko on erikoistunut toiminnallisen matematiikan täydennyskoulutukseen, erilaisiin matematiikan oppimisvaikeuksiin ja matematiikkaterapiaan.

Tavoitteena on lisätä matematiikan ymmärrystä, sen käsitteitä ja keskeisiä sisältöjä ja yhteyksiä, sekä kasvattaa matemaattista itsetuntoa ja osaamista.

Opikon palveluihin kuuluu opetushenkilöstölle suunnatut toiminnalliset matematiikkakoulutukset. Matematiikkakoulutuksissa toimitaan pienryhmissä käyttäen matematiikan toimintavälineitä. Koulutuksessa vaihtelee teoria ja tekeminen. Koulutus voidaan toteuttaa myös verkossa Teams -ympristössä.

Opikossa saa sekä matematiikan opetusta että yksilöllistä matemaattista kuntoutusta. Toiminta alkaa kartoittamalla vahvuudet ja haasteet. Kartoituksen pohjalta tehdään suunnitelma, jossa huomioidaan korjaavan opetuksen tarpeet. Matematiikan opetuksen ohella kehittyy myös keskittyminen, havainnointitaidot, looginen päättely ja matemaattinen itsetunto. Lisäksi opitaan matematiikan oppisessa tarvittavia oppimisstrategioita. Oppimiskerrat kestävät 45, 60 tai 90 minuuttia. Oppimisen tuloksia seurataan välikartoituksilla, joiden perusteella tavoitteiden saavuttamista arvioidaan ja tarkennetaan.

Tärkeintä löytää jokaiselle henkilölle oma tapa oppia ja ymmärtää matematiikkaa. Työskentelypolku etenee konkreettisesta tekemisestä, kuvalliseen, kielelliseen ja lopulta abstraktiin matematiikan maailmaan. Jokaisella on oma yksilöllinen matikkapolku. Oppimisen tukena käytetään konkreettisia matematiikan oppimisvälineitä.