Mikä Opikko on?

Opikko on erikoistunut toiminnallisen matematiikan täydennyskoulutukseen, erilaisiin matematiikan oppimisvaikeuksiin ja yksittäisten henkilöiden matematiikan opetukseen matematiikkaterapiaan.
Tavoitteena on lisätä henkilön matematiikan ajattelun taitoja ja omaa matematiikan ymmärrystä.Toiminnan kautta matematiikan käsitteet avautuvat pala kerrallaan ja yhdistyvät kokonaisuudeksi.
Ymmärryksen, oivalluksen ja osaamisen kautta matemaattinen itsetunto kasvaa.

Täydennyskoulutusta opetushenkilöstölle

Opikon palveluihin kuuluu opetushenkilöstölle suunnatut toiminnalliset matematiikkakoulutukset. Koulutuksissa yhdistyvät teoria ja käytäntö. Matematiikkakoulutuksissa toimitaan pienryhmissä käyttäen matematiikan toimintavälineitä. Välineiden käyttämisen lisäksi koulutuksissa opitaan piirtämään ja puhumaan matematiikkaa ja edetään symboliselle kielelle. Koulutus antaa opetushenkilöstölle hyvät työkalut toteuttaa matematiikan opetusta joka haastaa oppijat ajattelemaan ja ymmärtämään. Koulutus sopii koko opetushenkilöstölle, kuten luokanopettajille, erityisopettajille, avustajille ja ohjaajille. Koulutuksia järjestetään tilauskoulutuksina, jolloin pystytään huomioimaan tilaajan erityiset toiveet. Koulutus voidaan toteuttaa myös verkossa Teams -ympristössä.

Opikko tarjoaa myös matematiikan opetukseen online-koulutuksia, kartoituksia ja korjaavaa opetusta ohjaavia aineistoja. Koulutukset, kartoitukset ja aineistot ovat katsottavissa ja ladattavissa Claned-ympäristössä. Online-koulutukset on jaoteltu koulutusmoduuleiksi, joista voi valita tarpeisiinsa sopivimmat.

Moduuleja ovat

  1. 1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikkaa ymmärtäen
  2. 2. Looginen päättely ja ajatteluntaidot
  3. 3. Matematiikan keskeiset sisältöalueet lukualueella 0-20
  4. 4. Matematiikan keskeiset sisältöalueet lukualueella 0-200 ja enemmän
  5. 5. Kymmenjärjestelmä ja desimaaliluvut
  6. 6. Murtoluvut
  7. 7. Prosenttilaskut
  8. 8. Mittaaminen ja mittayksiköiden muunnokset
  9. 9. Matematiikkakartoituksia perinteisin ja toiminnallisin keinoin

 

Yksilöopetusta ja matematiikkakuntoutusta

Opikossa saa sekä matematiikan opetusta että yksilöllistä matemaattista kuntoutusta. Toiminta alkaa kartoittamalla vahvuudet ja haasteet. Kartoitukset näyttävät mihin matematiikan osa-alueisiin on keskityttävä, jotta oppimista voi tapahtua. Matematiikan opetuksen ohella kehittyy myös keskittyminen, havainnointitaidot, looginen päättely ja matemaattinen itsetunto. Oppimiskerrat kestävät 45, 60 tai 90 minuuttia. Oppimisen tuloksia seurataan välikartoituksilla, joiden avulla nähdään oppiminen ja voidaan tarkentaa tulevia tavoitteita.

Tärkeintä löytää jokaiselle henkilölle oma tapa oppia ja ymmärtää matematiikkaa. Opetus perustuu oppijan vahvuuksiin. Opetuksessa oppija kokee onnistumisia, joiden myötä mahdolliset matikkapelot kaikkoavat. Oppimisen tukena käytetään konkreettisia matematiikan oppimisvälineitä, tekemisen kautta oppimista, oman ajattelun puhumista ja piirtämistä liittäen ne matematiikan symboleihin. Tarkoituksena on toiminnan menetelmien kautta kasvattaa ymmärrystä ja muodostaa mielikuvia, joihin voi myöhemmin ajatuksissaan palata.

Kouluttajana uskon matemaattisen ajattelun rakentamiseen vuorovaikutuksessa ja omien oivallusten kautta kielentämisen keinoin. Myönteisen matematiikkakuva rakennetaan turvallisessa ja kannustavassa oppimisympäristössä.