Kartoitukset

Erilaisten kartoitusten ja testien tekeminen on tärkeää, jotta saadaan selville matematiikan solmukohta.  Kartoitukset ja testit kertovat henkilön vahvuudet ja heikkoudet ja antavat pohjan jatkosuunnittelulle. Usein vanhempien oppilaiden kanssa kartoitustuloksia analysoitaessa nousee esiin, jokin yksittäinen solmukohta, jonka avaamalla aukeaa muitakin solmuja. Tällöin tärkeää on aloittaa suurimmasta solmusta, koska matematiikka rakentuu pala kerrallaan. Vahvalle perustalle voidaan jatkorakentaa matematiikan sisältöjä. Oppilas saa myös kuvan osaamisestaan, eikä matematiikka näyttäydy hänelle enää suurena ongelmamöhkäleenä vaan pienempinä kuntoonlaitettavina paloina.

Alle kouluikäisten matemaattisten taitojen kartoitus

Jo pienillä lapsilla kehittyvät esimatemaattiset taidot. Niitä ovat mm. havainnointi, luokittelu, vertailu, looginen päättely, sarjoittaminen ja muisti. Jos jokin osa-alue takkuaa, vaikuttaa se tulevaan oppimiseen. Vahva pohja luo edellytyksen uuden oppimiselle.  Muutamilla eri kartoituksilla saadaan selville esimatemaattiset taidot ja niiden mahdolliset puutteet, joille korjaava opetus perustuu. Jos lapselle on syntynyt  kammotus matematiikaa kohtaan, voidaan kartoitus toteuttaa myös leikkien ja pelaten.

Matematiikan perustaitojen kartoitus alakouluikäisille

Kartoituksessa käydään läpi 1-3 -luokkien tai 4-6-luokkien keskeiset sisällöt ja kymmenjärjestelmän ymmärtäminen sekä matematiikan strategioita ja niiden hyödyntämistä. Kartoituksen avulla selviää kuinka vahva pohja lapsella on kasvattaa matematiikan osaamista. Kartoitus paljastaa mahdolliset aukkokohdat, joihin korjaava opetus kohdennetaan.

Aritmeettisten taitojen kartoitus 1 ja 2

Aritmeettisten taitojen kartoitus antaa laajan kuvan henkilön matemaattisista taidoista ja ajattelusta. Testauksen pohjalta laaditaan henkilön aritimeettinen profiili ja suunnitellaan matematiikkaterapian tavoitteet. Aritmeettinen kartoitus tehdään usein kahdessa tai kolmessa jaksossa ja sitä voidaan tarvittaessa täydentää muilla matematiikkatesteillä.

Matematiikan keskeiset sisällöt -kartoitus lapsille ja aikuisille

Kartoituksissa käydään kunkin luokka-asteen matematiikan opetuksen keskeiset sisällöt ja löydetään mahdolliset aukkokohdat, joihin korjaava opetus rakennetaan.

Peruskoulun päättäneille ja aikuisille suunnatussa kartoituksessa käydään läpi kaikki keskeiset sisällöt. Tulosten perusteella suunnitellaan oma harjoitusohjelma, joka toimii korjaavana opetuksena vahvistaen matematiikan perusteita ja ymmärrystä.